Rady pro pozůstalé

Půl hodiny před obřadem konaném ve velké obřadní síni se objednatel obřadu dostaví do čekárny (po schodech nahoru na levé straně ochozu. Je možné použít i výtah, který je po pravé straně podloubí budovy.) a vyčká příchodu obřadníka.
Při obřadu konaném v malé obřadní síni se objednatel dostaví do čekárny, která je v přízemí budovy 15 minut před začátkem obřadu a vyčká příchodu obřadníka. Vchod do čekárny je z pravé strany budovy.

Vystavení úmrtního listu

Úmrtní list vystavuje matrika v místě úmrtí, nejdříve 14 dní po úmrtí.

Žádost o vdovský důchod

Musí pozůstalý manžel(ka) uplatnit osobně na Správě důchodového zabezpečení pod který spadá podle místa svého bydliště.