Velká obřadní síň

Tato smuteční obřadní síň je v poschodí budovy krematoria, stejně jako čekárna pro nejbližší rodinu. Je přístupná po schodišti, nebo výtahem, který najdete na pravé straně budovy. V přízemí budovy se nachazejí toalety pro smuteční hosty.

Tato smuteční obřadní síň je vhodná pro klasická smuteční rozloučení, ale i pro obřady v kruhu rodinném. 
20 minut před začátkem smutečního rozloučení se objednatel obřadu dostaví do čekárny (půjde po schodišti nahoru, z levé strany ochozu) a zde vyčká příchodu obřadníka. S ním před začátkem smutečního obřadu zkontroluje, popř. upřesní hudbu, provede případnou kontrolu zesnulého, zkontroluje květinovou výzdobu a v případě, že má objednaného smutečního řečníka, domluví smuteční projev.

Pokud potřebujete potvrzení o účasti na smutečním rozloučení, vyžádejte si je, prosím, u obřadníka před začátkem smutečního rozloučení.