Co dělat, pokud nastalo úmrtí doma

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše "List o prohlídce mrtvého" tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy.

Co dělat, pokud nastalo úmrtí doma

Jestliže došlo ke smrti v domácím prostředí, je třeba nejdříve zavolat praktického lékaře, lékařskou službu první pomoci, nebo zdravotnickou záchrannou službu.
Přivolaný lékař následně provede prohlídku zemřelého a vystaví ohledací list.
Teprve poté je možné kontaktovat Vámi vybranou pohřební službu, která zesnulého převeze, a to buď do pohřebního ústavu, kde bude zesnulý uložen v chladicím zařízení, nebo, pokud lékař nařídil pitvu, na patologii.
Přepravu zesnulého do pohřebního ústavu hradí objednatel, na patologii hradí přepravu zdravotní pojišťovna zesnulého.
Poté je možné ve Vámi vybrané pohřební službě zajistit smuteční rozloučení.