Úmrtí v ZS nebo v domovech soustředěné péče

Úmrtí v ZS nebo v domovech soustředěné péče

Pokud dojde ke smrti ve zdravotnickém zařízení (nemocnici) nebo v sociálním zařízení (například domov důchodců), prohlédne zemřelého lékař, kterého zajistí daná instituce, a ten následně vystaví ohledací list. V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého.
Zdravotnická zařízení mají povinnost po dobu 48 hodin od úmrtí, nebo ukončení pitvy, uložit na vlastní náklady zesnulého v chladicím zařízení. Pokud chladicí zařízení nemají, musí toto zajistit na vlastní náklady u jiného poskytovatele.
Pozůstalí mají tedy čas vybrat si pohřební službu a domluvit se na podrobnostech smutečního rozloučení.